Cursos d’anglès semipresencials d’MT

Cur Semipresencial anglès

Què són els cursos semipresencials?

En els cursos semipresencials combinem els avantatges dels cursos estàndard amb els aspectes més positius de l’aprenentatge autònom dels cursos en línia. Dues terceres parts del curs consisteixen en classes presencials, amb un dels nostres docents a l’aula, i una tercera part és de treball autònom, amb un professor virtual. L’objectiu d’aquests cursos és maximitzar l’eficiència i l’aprenentatge i, alhora, reduir el cost econòmic del curs i el nombre d’hores setmanals que l’alumne ha de reservar per assistir a classe.

Com s’organitzen?

Els cursos estàndard acostumen a ser de 3 hores setmanals a l’aula amb un professor. En canvi, en els cursos semipresencials es fa 1 hora de treball a distància amb un professor virtual i les 2 hores restants es fan de manera presencial a l’acadèmia.

Quina és la funció del professor virtual?

El professor virtual acompanya l’alumne en aquelles activitats en les quals no es necessita un professor de carn i ossos. Es tracta d’activitats de comprensió lectora, comprensió oral i vocabulari, que, en una classe normal, suposarien “una pèrdua de temps” perquè el rol del docent és més aviat passiu. El professor prepara l’activitat, mira com els alumnes la duen a terme i després la corregeix. Per tant, són activitats que es poden fer perfectament amb un professor virtual, en les quals l’alumne aprendrà el mateix que si les fes en modalitat presencial.

Què fa el professor real?

A l’aula, el professor explica la gramàtica i dirigeix les activitats interactives d’expressió oral que permeten posar en pràctica les estructures i el lèxic que l’alumne va estudiant. Així mateix, respon a totes les preguntes i resol qualsevol dubte que pugui sorgir en relació amb els continguts virtuals del curs. Com que bona part de les activitats de comprensió lectora i comprensió oral, que acostumen a requerir molt de temps, es fan a distància abans de la classe presencial, el docent té molt més temps per centrar-se en la pràctica intensiva de l’idioma.

Quins avantatges tenen els cursos semipresencials?

  • En les classes presencials, el professor es pot dedicar plenament a fer activitats interactives més divertides i dinàmiques. D’aquesta manera, l’experiència a l’aula és més enriquidora i més agradable.
  • Les classes presencials duren 1 hora, en comptes d’1,5 hores; per tant, l’alumne pot mantenir més la concentració durant tota la lliçó (1,5 hores és molta estona perquè una persona estigui totalment concentrada).
  • És més fàcil poder encabir les classes presencials a l’agenda, ja que normalment anem de bòlit. La part virtual del curs es pot fer en qualsevol moment que l’alumne tingui una estona lliure.
  • L’alumne pot fer els exercicis de comprensió lectora i comprensió oral al seu ritme. Són activitats que a l’aula poden resultar estressants si, per exemple, tothom ha acabat i només faltes tu.
  • Com que una part del curs la fa un professor virtual, els cursos semipresencials són notablement més econòmics que els cursos estàndard.

¿Qué inconvenientes tienen los cursos semipresenciales?

En realidad, la única desventaja es que el alumno debe saber encontrar el momento para estudiar y trabajar por su cuenta. Evidentemente, el éxito del curso dependerá de si el alumno completa tanto la parte presencial como la parte en línea. Si un alumno se toma el trabajo autónomo como algo extra y optativo, dejará de sacar provecho de una gran parte de los contenidos del curso.

A aquellas personas que necesiten la presencia de un profesor que “les obligue” a trabajar, les recomendamos los cursos estándar.

Sol·licita més informació sobre els nostres cursos

“La teoria pot estudiar-se, però aprendre a utilitzar una llengua requereix pràctica, pràctica i més pràctica.”