AVÍS LEGAL

L’accés a aquest lloc web i la seva utilització suposen l’acceptació plena i sense reserves de totes les condicions generals d’ús que s’especifiquen a continuació, les quals també són aplicables a la informació, les aplicacions i els serveis a què es pugui accedir a través del web.

1. L’accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva de les persones usuàries.

2. El contingut total del web (com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, logotips, marques, noms comercials, signes distintius, programari o enllaços) és propietat única i exclusiva d’MT IDIOMES, o de terceres parts que n’han cedit l’ús a MT IDIOMES.

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre aquest lloc web estan reservats per llei. Així mateix, ni l’accés al web ni l’ús del web no es poden considerar com una concessió d’una llicència d’ús o un dret sobre cap actiu la titularitat o la propietat del qual correspongui a MT IDIOMES o a terceres parts.

D’altra banda, es prohibeix la reproducció total o parcial del contingut del web, així com la venda, la cessió, l’arrendament, la distribució, la comunicació pública, la transformació o qualsevol altre ús que es vulgui fer del web sense l’autorització prèvia i expressa del titular corresponent. MT IDIOMES es reserva el dret d’exercir les mesures legals que consideri oportunes per evitar aquesta mena de conductes.

3. MT IDIOMES, de manera unilateral, pot modificar, substituir, eliminar o actualitzar la configuració i el contingut del web, a més de les condicions d’ús, sense avís previ i en qualsevol moment.

4. L’accés a aquest lloc web, així com el seu ús, han de ser conformes a la llei, la moral, els bons costums, l’ordre públic i les presents condicions d’ús. Per tant, cal abstenir-se d’utilitzar aquest lloc web amb finalitats o efectes il·lícits o lesius dels drets i els interessos de terceres parts, o de qualsevol manera que pugui danyar-ne, inutilitzar-ne, sobrecarregar-ne, deteriorar-ne i impedir-ne l’ús i gaudi normals o interferir-hi.
Les dades personals de les persones usuàries es tracten amb la màxima confidencialitat. A aquest efecte, MT IDIOMES, com a responsable de l’arxiu de les dades, ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades personals i evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés sense autorització.

MT IDIOMES arxiva les dades que les persones usuàries faciliten a l’hora de fer una consulta o enviar una sol·licitud, algunes de les quals són necessàries per a atendre correctament la consulta o la sol·licitud. Per això advertim convenientment l’usuari de la necessitat de proporcionar aquestes dades. L’adreça de correu electrònic s’utilitza per a respondre les consultes, així com per a trametre informació sobre els serveis oferts per MT IDIOMES i informar de qualsevol canvi rellevant que es produeixi.

5. La resolució de qualsevol controvèrsia derivada de la interpretació i/o del compliment d’aquestes condicions d’ús està subjecta a la legislació espanyola i a la jurisdicció dels tribunals de Cerdanyola del Vallès. Per tant, les parts implicades renuncien expressament a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.