Departament pedagògic d'MT Idiomes

JTA team

El nostre departament pedagògic té com a objectiu garantir:

Que els cursos s'imparteixen al màxim nivell possible:

Formació continua

Cada setmana s’organitzen i es duen a terme sessions de formació per al professorat.

Feedback de les classes pel professorat

Periòdicament s’observen les classes i els docents reben el feedback corresponent.

Feedback dels alumnes

Obtenim feedback directament dels alumnes gràcies a la relació estreta que mantenim amb els alumnes i les famílies.

Que es duu a terme un seguiment exhaustiu dels alumnes i es proporciona el feedback pertinent:

Reunions de professors

Ens reunim periòdicament amb els docents per saber si hi ha algun alumne que té dificultats.

Reunions amb els pares

Ens reunim periòdicament amb els pares per assegurar-nos que estan al corrent de qualsevol dificultat que puguin tenir els seus fills.

Informes trimestrals

Llegim els informes trimestrals que enviem als alumnes i els revisem dues vegades per tal de garantir-ne la qualitat i, a més, conèixer a fons cada alumne.

Molt més que professors d’anglès

Els nostres professors d’anglès són excel·lents perquè:

Rigorosa selecció

Superen un procés de selecció rigorós mitjançant el qual garantim la selecció dels millors professors.

Formació inicial

Reben una formació inicial quan comencen amb nosaltres per garantir que saben com aplicar el mètode d’ensenyament APL.

Sessions de formació

Reben sessions de formació setmanals per garantir una millora i una evolució contínues.

Supervisió periòdica

Estan subjectes a la supervisió periòdica de les classes i a sessions de feedback per garantir la correcta implementació del mètode APL i que les classes siguin entretingudes.

Quan seleccionem un professor d’anglès, ens basem en:

Professors d’anglès motivadors

Actitud: busquem professors d’anglès que siguin motivadors, divertits, dinàmics i amables, a més d’altament professionals.

L’experiència docent

Aptituds: l’experiència docent que tenen i els cursos de formació i seminaris per a professors als quals han assistit.

Professors Cerdanyola

Cerdanyla teachers

Professors Ripollet

Ripollet teachers 2023